කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුම වසා දැමේ

නොකඩවා ඇද හැළෙන වර්ෂාව නිසා කැළණි ගඟ පිටාර ගලා කඩුවෙල අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම අවට ජලයෙන් යට වී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

මේ හේතුවෙන් කඩවත සිට පැමිණ කඩුවෙල දෙසට පිටවන සහ කඩවත දෙසට ඇතුළු වන අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම් වසා දමා ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles