වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කොටස් කිරීමට විරුද්ධව සේවකයෝ පාරට

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටි ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත් කර කොටස් වශයෙන් වෙනත් ස්ථානවලට ගෙනයාමට විරෝධය දක්වමින් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් අද (16) විරෝධතාවක නිරත වුණා.

මේ හේතුවෙන් කොළඹ 7 ප්‍රදේශයේ මාර්ගවල දැඩි රථවාහන තදබදයක් ද ඇති වී තිබෙනවා.

වාරිමාර්ග ගොඩනැගිල්ල විදේශ කටුයුතු අමාත්‍යංශයට පැවරීම හේතුවෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කොටස් වෙනත් ස්ථාන වල ස්ථාපිත කිරිම හරහා සමස්ථ වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයම කඩාවැටිය හැකි බව සේවකයින් ප්‍රකාශ කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles