මේ වසරේ දසලක්ෂ වැනි සංචාරකයාත් පැමිණෙයි

2024 වසරේ දසලක්ෂ වැනි සංචාරකයා මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා. යූ.එල්. 504 ගුවන් යානයෙන් පැමිණි අයර්ලන්ත ජාතික පෝල් රෝයි සහ පවුල විශේෂ උපහාර උත්සවයක් මගින් පිළිගනු ලැබුවේ ඔහු මේ වසරේ පැමිණි දසලක්ෂ වැනි සංචාරකයා බැවිනුයි.

2024 වසරේ සංචාරකයන් මිලියන දෙකක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ ඉලක්කය වෙනුවෙන් සංචාරක අමාත්‍යංශය කටයුතු කරමින් සිටින බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා. ගිය වසරේ 2022 වසරට සාපේක්ෂව 106%ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර සංචාකරන් ලක්ෂ 14කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙරටට පැමිණුනා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles