ජනගහණයෙන් ලක්ෂ 70ක් ම දිළින්දෝ!

පසුගිය වසර සතරක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකාවේ දුප්පතුන් ලෙස සැලකෙන පිරිස අතරට අලුතෙන් ලක්ෂ 40ක පිරිසක් එක්ව සිටින බව ‘ලර්න් ඒ්ෂියා’ ආයතනය විසින් රට පුරා කරන ලද සමීක්ෂණයකදී හෙළිදරව් කරගෙන තිබෙනවා.

මෙම සමීක්ෂණය අනුව ග්‍රාමීය ජනයාගෙන් 81% ක් පමණ දරිද්‍රතා රේඛාවට පහළින් සිටින අතර නාගරික දරිද්‍රතාව 18% ක් දක්වා වැඩිව තිබෙනවා. එය 2019 වසරට සාපේක්ෂව සය ගුණයකින් වැඩි ව ඇති බවයි එයින් වැඩිමනත් පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ අතර වතු ප්‍රජාවගෙන් හරි අඩක් පමණ දිළින්දන් බවට පත්ව ඇති බවත් ලර්න් ඒෂියා ආයතනය පෙන්වා දෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles