යූරියා මිලෙහි වෙනසක්?

යුරියා පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක මිටියක මිල රුපියල් 9000 දක්වා අඩු කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබෙනවා.

අමාත්‍ය මණ්ඩල නිර්දේශ කර ඇත්තේ, යුරියා පොහොර සම්බන්ධව වෙළෙඳ පොළ මිල සැලකිල්ලට ගනිමින් මිල අඩු කිරීමේ තීරණය ඒ සඳහා පත් කළ මිල කමිටුව විසින් තීරණය කළ යුතු බවයි.

ඒ අනුව මිල කමිටුව වහාම රැස්වී පොහොර මිල අඩු කිරීම සම්බන්ධව තීරණය කරන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා නිලධාරින්ට උපදෙස් දී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව යූරියා පොහොර මිටියක මිල රුපියල් 1000කින් අඩු වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මේ අතර දැනට කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති යුරියා පොහොර නෞකාවේ අඩංගු පොහොර ගොඩ බෑම දැන් සිදු කෙරෙනවා.
වර්ෂාව නිසා පොහොර ගොඩබෑමේ කටයුතුවලට බාධා එල්ල වූ බව කොමර්ෂල් හා ලංකා පොහොර සමාගමේ සභාපති ආචාර්ය ජගත් පෙරේරා මහතා කියා සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles