ඖෂධ මිලෙහි වෙනසක්?

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඖෂධ වර්ග 60ක උපරිම සිල්ලර මිල සියයට 16කින් අඩු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

ඖෂධ වර්ග 60 ක උපරිම සිල්ලර මිල සියයට 16 කින් අඩු කිරීමේ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පසුගිය සතියේ අනුමැතිය ලබා දුන්නා.

2015 අංක 5 දරන ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරී පනත යටතේ ස්ථාපිත ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඖෂධ මිල පැනවීමට අදාළ සියලු කටයුතු නියාමනය කිරීමේ වගකීම දරනවා.

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගනිමින් ඖෂධ මිල අඩු කිරීමට තීරණය කළ බව පැවසෙනවා.

මෙම මිල සංශෝධනය මාස තුනක් සඳහා අදාළ වනවා.

එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් පසුගිය වසරේ සිට අවස්ථා කිහිපයකදී ඖෂධවල උපරිම සිල්ලර මිල සියයට 97 දක්වා වැඩි කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කැමැත්ත ලබාදී තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles