ඉන්දියාවේ මදුරුවෙක් උතුරට ඇවිත්

ඉන්දියාවේ පමණක් ව්‍යාප්තව සිටි ඇනෝපිලීස් ස්ටෙපෙන්සි නමැති මදුරුවා මේ වන විට උතුරු ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වන බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් මැලේරියා මර්දන ඒකකය පවසනවා.

මෙම මදුරුවා ඉන්දියාවේ නාගරික ප්‍රදේශවල මැලේරියා බෝ කරන මදුරුවෙක් බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන මැලේරියා මර්දන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා පවසනවා. උතුරු පළාතෙන් අනුරාධපුරයටද මෙම මදුරුවාගේ බෝවීම සිදු විය හැකි බවට අනතුරු ඇඟවීම් පළ වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles