පුතාව නිදහස් කරන්න – ශාන්තන්ගේ මව මෝදිගෙන් ඉල්ලයි

රජිව් ගාන්ධි ඝාතනය වෙනුවෙන් වස32 ක සිර දඬුවමක් විඳින ශාන්තන් 2022-10-22 වනදා නිදහස් කරන බව ඉන්දීය අධිකරණයකින් දන්වා තිබුණි.
එහෙත් ඔහු එදින සිට ත්‍රිචිහි විශේෂ කඳවුරක රඳවා සිටියි. මේ හේතුවෙන් ශාන්තන් අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි වෙත ලිපියක් යවමින් ඉල්ලා සිටින්නේ තම දිවියේ අවසන් දින කීපය මව සමග ගත කිරීමට අවශ්‍ය බවත්,  තමන් ආපසු මව් රටට යැවීමට පියවර හන්නා ලෙසත්‍ ය.

“මගේ අනික් ඇහැත් අන්ධ වෙන්න කලින් මට මගේ පුතාව බලන්න ඕනෙ.
මම එකතැන් වෙන්න කලින් මගේ අතින් උයපු කෑම පුතා කනවා දකින්න ඕනෙ.”
 ශාන්තන්ගේ මව නරේන්ද්‍ර මෝදිට ආයාචනා කරයි.

“ඉන්දියාවේ අගමැති මගේ දරුවෙක් වගේ. ඔහුත් මාව ඔහුගේ මෑණියන් හැටියට සළකනවා. ඔහු පුතා ශාන්තන්ව ආපහු මේ රටට එවයි කියලා හිතනවා.” ඇය කඳුළු පිරි දෑසින් යුතුව මාධ්‍ය හමුවේ කියා සිටියා ය.

රජිව් ගාන්ධි ඝාතනය වෙනුවෙන් වස32 ක සිර දඬුවමක් විඳින ශාන්තන් 2022-10-22 වනදා නිදහස් කරන බව ඉන්දීය අධිකරණයකින් දන්වා තිබුණි.
එහෙත් ඔහු එදින සිට ත්‍රිචිහි විශේෂ කඳවුරක රඳවා සිටියි. මේ හේතුවෙන් ශාන්තන් අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි වෙත ලිපියක් යවමින් ඉල්ලා සිටින්නේ තම දිවියේ අවසන් දින කීපය මව සමග ගත කිරීමට අවශ්‍ය බවත්,  තමන් ආපසු මව් රටට යැවීමට පියවර හන්නා ලෙසත්‍ ය.
මේ තත්ත්වය යටතේ ශාන්තන්ගේ මව අද අගමැති මෝදිගෙන් දැඩි ලෙස බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටියේ තම පුත්‍රයා ගෙදර එවන ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles