හෑන්ඩ්බෝල් සභාපතිට තහංචි

ශ්‍රී ලංකා අත්පන්දු සම්මේලනයේ සභාපති මේජර් ජනරාල් දම්පත් ප්‍රනාන්දු (විශ්‍රාමික) ඇතුළු එහි ප්‍රධානීන් තිදෙනෙකුට මෙයින් මතු කිසිදු ජාතික ක්‍රීඩා සංගමයක, අනුබද්ධ ක්‍රීඩා සමාජයක හෝ කිසියම් සංවිධානයක ගෙවීම් හෝ ගෙවීම් නොලබන කිසිදු තනතුරක් දැරීම තහනම් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා අත්පන්දු සම්මේලනයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියදී එහි මූල්‍ය ප්‍රකාශනය විගණනයට ඉදිරිපත් නොකිරීමේ චෝදනාව නිසාවෙනුයි. ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී වැඩබලන ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනුර මුතුමාල මේ සම්බන්ධයෙන් නියෝගය නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙම හිටපු නිලධාරීන් අත්පන්දු සම්මේලනයට පසුව පත්වූ නව විධායක සභාව වෙත ගිනුම් ලේඛන සම්පූර්ණව හා නීත්‍යානුකූලව බාර නොදීමට කටයුතු කර ඇති බවට විමර්ශනයේදී චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles