කෙලින්ම කොරියාවට යන්න අවස්ථාවක්

කොරියානු රැකියා සදහා යන ශ්‍රමිකයින් කොරියානු ගුවන් සේවය හරහා සෘජුවම කොරියාවට යැවිමට කටයුතු කරන බව කම්කරු සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා පැවසුවා.

ඒ කොරියානු රැකියා සදහා ශ්‍රමිකයින් රැගෙන යන ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානය පසුගිය දා ප්‍රමාදවීම නිසා ශ්‍රමිකයින් කොරියාවට යැවීමට නොහැකිවීම නිසා.

මේ බව කොරියානු රජය සමග සාකච්ඡා කර තිබෙන බවත් තවත් මාස දෙකක් වැනි කාලයක් තුළදී එම සෘජු ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරන බවත් මනුෂ නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles