නතාෂාට තවදුරටත් ඇප නෑ!

බුදු දහමට අපහාස වන අයුරින් ප්‍රකාශයක් සිදු කළේ යැ යි චෝදනා නගා එක්සත් ජාතීන්ගේ සිවිල් සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (ICCPR) යටතේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින ජයනි නතාෂා එදිරිසූරිය ජුලි මස 5 වැනි දා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තැබීමට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද තීරණය කරනු ලැබුවා.

ඇයට ආධාර සහ අනුබල දීමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි බෘෘනෝ දිවාකරට ඇප නියම වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles