ලංකාවේ එකලස් කළ වාහන පෙරහැරක්

නිෂ්පාදන ආයතන 26 ක දේශීයව එකලස් කළ වාහන කාණ්ඩ 150 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අද(21)සවස 4 ට ගාලු මුවදොර පිටියේ ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

ජාතික වාහන පෙරහැර’ නමින් නම් කර ඇති මෙම වාහන ප්‍රදර්ශනය ගාලු මුවදොර පිටියේ සිට පිට කොටුව, මරදාන, බොරැල්ල, කනත්ත වටරවුම හරහා BMICH දක්වා ගමන් කිරීමටද නියමිතයි.

” Industry 2023 ” ජාතික කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව මෙම ප්‍රදර්ශනය සිදු කරනවා.

කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය හා ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් මෙය සංවිධානය කර තිබෙනවා. ‘

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles