වර්ෂ 169ක් පැරණි නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාලය පුද්ගලීකරණයටද?

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සතු අවුරුදු 169ක් පැරණි නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාලය රජය විසින් විකිණිමට එරෙහිව අද(21) උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා.

ඒ නුවරඑළිය එම තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට .

ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණ එම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කර තිබුණා.

එහි කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර lankaline වෙත කියා සිටියේ ලෝක තැපැල් සංගමය පවා පිළිගන්නා තැපැල් කාර්යාලයක් වන මෙම නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාලය පුද්ගලික අංශයට විකිණීම තැපැල් දෙපාර්තමෙන්තුවට පමණක් නොව පුරාවිද්‍යා පනතට පවා එරෙහි වන්නක් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles