කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි?

තමන් අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල අද (22) පාර්ලිමෙන්තුවේදී පැවසුවා.

ඖෂධ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා නොදෙන නිසා මෙම තිරණය ගන්නා බව ඔහු කියනවා.

ඒසේම අධිකරණය ගන්නා සමහර තීන්දුවලින් පවා තමන්ට යම්කිසි බලපෑම් ඇතිවෙන නිසාත් මෙම තිරණය ප්‍රකාශ කරන බවද කතානායකවරයාට පැවසුවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළේ රෝහල් දෙකක නිර්වින්දන ඖෂධයක් සම්බන්ධයෙන් මතුවූ තත්ත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි කරමින්.

ඇමතිවරයා හැටියට තවදුරටත් එවැනි අඩුපාඩුවක් සැපිරීමට නොහැකි නම් අමාත්‍ය ධුරය තවදුරටත් දැරීමට තමන්ට කිසි අදහසක් නොමැති බවත් ඔහු පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles