ජපන් යුද නැවක් ලංකාවට ඇවිත්!

ඉකසුචී නම් ජපාන සමුද්‍රී ස්වයං ආරක්ෂක බලකායට අයත් නෞකාව නිල සංචාරයක් සඳහා කොළඹ වරායට සේන්දු තිබෙනවා.

මෙම නෞකාව යුද නෞකාවක් වනවා.

එම යුද නෞකාව, දිගින් මීටර් 150.5 ක් හා නැව්මුළුව 207 ක ගෙන් සමත්විත යි.

නෞකාව දිවයිනේ තිබෙන කාලසීමාව තුළ එහි නැව් මුළුව දිවයිනේ වැදගත් ස්ථාන නැරඹීම සඳහා ප්‍රදේශ කිහිපයක සංචාරය කිරීමට නියමිත බව පැවසෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව එම “ඉකසුචී” නෞකාව නාවික හමුදා සම්ප්‍රදායානුකුලව පිළිගෙනද තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles