30 වැනි දා බැංකු නිවාඩු ඇයි?

ලබන සිකුරාදා (30) වැනිදා විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක් බවට ප්‍රකාශ කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඊයේ මෙය නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙසේ බැංකු නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ (29) වැනි දාට යෙදෙන ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ හජ් උත්සවය නිමිත්තෙන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles