බොර තෙල් මිලේ වෙනසක්?

ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිලේ අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එනම් ඩොලර් 73ක පමණ මිලක් දැක්වෙනවා.

ඊයේ දිනයේ බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල 72.99ක් ද WTI වර්ගයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 68 ශත 24 ලෙස සටහන් වුණා.

පසුගිය 21 වැනිදා වන විට බ්‍රෙන්ට් බැරලයක මිල ඩොලර් 77 දක්වා වැඩි වුණ අගයක් දැක්වුණා. සාමාන්‍යයෙන් පසුගිය මාසයක කාලයේ තෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 70-80 අතර දෝලනය වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles