ඩග්ලස් දේවානන්දා – පුටුවකින් පහරදෙන්න හදලා!

පුවත් පරිවර්තනය- වොජිත් කරුණානායක

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර ප්‍රජාව 24 දින පාසෛයූර් ධීවර සමිතිය වෙනුවෙන් රැස්වුණා.

උතුරු මුහුදු ප්‍රදේශයේ ජලජීවී වගාවක් පිළිබඳ ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ලෝක බැංකුව විසින් එළි දක්වනු ලැබ ඇති අතර එහි සඳහන්ව ඇත්තේ එම වගාවේ ඇති වාසිදායක තත්ත්වයන් ගැන පමණක් බව එහිදි සාකච්ඡාවට ලක් වුණා.

මෙම වාර්තාව සැකසීමේදී ධීවර කාර්මිකයන් හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයින් සමග සාකච්ඡා කිරීමක් සිදුවී නැති අතර එම වගාවෙන් සිදුවිය හැකි හානි පිළිබඳව සඳහන් කිරීමක් ද කර නැති බවයි සඳහන් වූයේ.

සාගර සම්පත් පිළිබඳ විශේෂඥයකු මෙන්ම සමාජ ක්‍රියාකාරිකයකු වන එම්. සෙල්වින්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වූ ධීවර කාර්මිකයෝ අද මේ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටියා. මේ සඳහා ධීවර සමිති 17ක් සහභාගි වූ අතර මාධ්‍ය හමුවක්ද පැවැත්වුණා.

පුංකුඩුතීවු සංගමය නියෝජනය කළ රවි පවසා සිටියේ අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්දා සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී තමන් මෙවැනි ගොවිපළක් අනවශ්‍ය බව කියා සිටි විට අමාත්‍යවරයා තමන්ට තර්ජනය කරමින් පුටුවෙන් පහරදීමට ආ බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles