සමාජ ක්‍රියාකාරී පියත් නිකේෂල අත්අඩංගුවට

ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගිය සමාජ ක්‍රියාකාරික පියත් නිකේෂල අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඔහු අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගොස් තිබුණේ ඔවුන් කළ දැනුම් දීමකට ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා. අරගල සමයේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිවසට ගිනි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙනුයි මේ ප්‍රකාශය ලබා දීමට ඔහුව කැඳවා තිබෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles