එක දිගට දින 5ක් බැංකු වහන හේතුව මෙන්න!

30 වැනි දාත් විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක් ගැසට් කරමින්, එක දිගට දින 5ක් බැංකු නිවාඩු තත්වයක් ඇති කිරීම සමාජයේ කතා බහට ලක් වෙන තත්වයක් ඇති කර තිබෙනවා. මෙය මෙරට සිදුවන්නේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට යි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මහබැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඔවුන් පවසන්නේ, දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ කටයුත්ත සඳහා කාලය ලබා ගැනීමට මේ දින යොදාගන්නා බවයි. තැන්පතුකරුවන්ගේ තැන්පතුවලට සහ පොලියට කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවන බව මහබැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා.

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් එළැඹෙන 3 වැනි අඟහරුවාදා ප්‍රකාශ වෙද්දී ඇති විය හැකි කවර ආකාරයක හෝ බලපෑමක් කළමනාකරණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් කාලය ගැනීම සඳහා රජය මේ දින කිහිපය යොදා ගනු ඇති බවට විශ්ලේෂකයන් අනුමාන පළ කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles