සරසවි ආචාර්යවරුන්ගේ හිඟය බරපතළයි : අධ්‍යයන කටයුතු අවදානමේ!

විශ්වවිද්‍යාල කොමිසම යටතේ පාලනය වන අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 17ක ආචාර්ය සහ මහාචාර්ය පුරප්පාඩු 4616 ක් බව වාර්තා වෙනවා.

සමස්ත අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය 11297ක් අවශ්‍ය වුවද දැනට සේවයේ යෙදී සිටින්නේ 6677ක් බව සඳහන්. පසුගිය මාස 5 තුළ 2000කට ආසන්න පිරිසක් මේ ගණනින් අඩු වී තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය පවසන්නේ නව බදු අයකරගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගය නිසා බොහෝ අය රට හැර යෑමට පෙළඹී ඇති බවයි.

මෙම තත්වය දිගින් දිගටම පැවතුණහොත් විශ්වවිද්‍යාල අකර්මණ්‍ය වන තත්වයක් මතු වන බව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විද්වතුන් පෙන්වා දෙනවා. ශිෂ්‍ය සංගම් කියා සිටින්නේ මේ සිදුවන්නේ ඉතිහාසයේ සිදු වන දරුණුම බුද්ධි ගලනය බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles