රිලවුන් පිටරට පටවන්නෑ: වනජීවියෙන් අධිකරණයට සහතිකයක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ ගහණය වැඩිව සිටින රිලවුන් චීනයට අපනයනය කිරීමට යන පුවතක් පසුගිය දා මහත් ආන්දෝලනයට ලක් වුණා.

පරිසර සංවිධාන සහ පරිසරවේදීන් සහ ක්‍රියාකාරිකයන් අභියාචනාධිකරණය හමුවේ පෙත්සමක් ගොනු කර තිබුණේ, මෙවැනි අපනයනය කිරීමකට අදාළ කිසිදු තීරණයක් අවලංගු කරමින් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙසයි. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර කළ ප්‍රකාශයක් පදනම් කරගනිමින් පෙත්සම් 30කට පමණ ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගොනු කර තිබෙන බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත්, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව අද අභියාචනාධිකරණය හමුවේ සහතික වූයේ රිලවුන් එසේ අපනයනය නොකෙරන බවටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles