මීළඟ පොලිස්පති ගැන නීතිඥ සංගමය ගත් තීරණය

පරප්පාඩු වී ඇති පොලිස්පති ධූරය සදහා මහජන විශ්වාසය යළි තහවුරු කළ හැකි නිළධාරියෙකු පත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය ඉල්ලා සිටිනවා.

එම සංගමයේ සභාපති කෞෂල්‍යය නවරත්න මහතා මේ බව ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් මගින් සඳහන් කර යවා තිබෙනවා.

පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතාට ලබා දී තිබෙන සේවා දිගුව පසුගිය විසි හයවනදායින් අවසන් වීමත් සමග නව පත්කිරීම පිළිබඳව මාධ්‍ය සිදු කළ විවිධ ප්‍රචාරයන් නිසායි මෙම ඉල්ලීම සිදු කිරීමට නිතීඥ සංගමය ඉදිරිපත් ව ඇත්තේ.

මේ වන විට පොලිසිය සම්බන්ධයෙන් ඇති මහජන විශ්වාසය දැඩි ඛාදනයකට ලක්ව තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය තවදුරටත් පවසනවා.

එම නිසා බිද වැටී තිබෙන මහජන විශ්වාසය යළි ගොඩ නැගීමට නම් ආදර්ශවත් පොලිස් නිලධාරියෙකු පොලිස්පති ධූරය සදහා පත් කළ යුතු බව නීතිඥ සංගමය දැඩිව අවධාරණය කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles