ශ්‍රී ලංකන් විදෙස් ගුවන් නියමුවන් බඳවාගන්න යයි

ශ්‍රී ලංකන් සහ ෆිට්ස් ගුවන් සේවා සඳහා විදෙස් ගුවන් නියමුවන් බඳවා ගැනීමට අවසර ඉල්ලා ඇතැයි වර්තා වෙනවා.

මේ වන විට 70ක පමණ මෙරට ගුවන් නියමුවන් ප්‍රමාණයක් රට හැර ගොස් ඇති නිසා පුරප්පාඩු සඳහා මෙලෙස විදෙස් ගුවන් නියමුවන් බඳවා ගැනීමට අවධානය යොමුව තිබෙනවා. මෙරට ගුවන් ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුදු ගුවන් නියමුවන් මෙලෙස රට හැර ගොස් තිබෙන බව කියවෙන්නේ විදෙස් ගුවන් සමාගම්වල රැකියා වෙනුවෙන්. මෙරට දී ඔවුන් ලබන වැටුප මෙන් කිහිප ගුණයක වැටුපක් එම සමාගම්වලින් ඔවුන්ට ගෙවන බව සඳහන්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles