කැටගොඩගෙන් අමුතු කෙටුම්පතක්

විසුරුවා හැර ඇති පළාත් පාලන ආයතන (මහා නගර සභා, නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණ) නැවත සක්‍රිය කිරීමට පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාට බලය ලබා දීමේ පණත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව විසුරුවා හැර ඇති පළාත් පාලන ආයතනවල හිටපු සභාපතිවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරුන්ට ම නැවත එම බලය හිමි වෙනවා.

විසුරුවා හැර ඇති පළාත් පාලන ආයනයක් ඒ අනුව පාළාත් පාලන අමාත්‍යවරයාට කැමති ලෙස
ඕනෑම කාලයක් දීර්ඝ කළ හැකි වෙනවා.

මෙම කෙටුම්පත පුද්ගලික යෝජනාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත කැටගොඩ විසින් ජුනි 26 පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

නීතිඥ ජයන්ත දෙහිඅත්තගේ ෆේස්බුක් සටහනක් පළ කරමින් කියා තිබෙන්නේ, මෙවැනි සංශෝධන ගෙන ඒමට පෙර රටේ නමෙහි ඇතුළත් ‘ප්‍රජාතාන්ත්‍රික‘ යන වචනය ඉවත් කළ යුතු බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles