රෝහල්වල ඖෂධ හිඟය දත්ත පද්ධතියේ අවුල නිසා!

මේ වන විට රට පුරා රෝහල්වල දැඩි ඖෂධ හිඟයක් පැවතියද එය විසඳාලීමට නොහැකිව ඇත්තේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ පරිගණක දත්ත පද්ධතියේ අවුල් වියවුල් තත්වය නිසා බව වාර්තා වෙනවා.

ඖෂධ 150ක පමණ ප්‍රමාණයක් තොග සැපයුම්කරුවන් විසින් රජයේ ගබඩාවලට රැගෙන විත් භාරදීමට නොහැකිව සිටින බව කියැවෙනවා. දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදකයන් සහ රජයේ ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට ද සිය තොග බාර දීමට නොහැකිව සිටිනවා.

MSMIS නම් පද්ධතියක් පෙර ක්‍රියාත්මක වුවද අලුතින් හඳුන්වා දී ඇති “ස්වස්ථ” නම් පද්ධතියේ දැඩි ආසාර්ථක බව මෙයට හේතු වී ඇති බව දැනගන්නට තිබෙනවා. කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ තත්වයෙන් බාල ඖෂධ ගණනය කිරීමට හෝ වාර්තා කිරීමට මෙම පද්ධතියට හැකියාවක් නැති වීම නිසාවෙන් තත්වය වඩාත් බරපතළ වෙමින් යන බව රජයේ ඖෂධවේදීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රදානයක් ලෙස මෙරටට ලැබී තිබෙන ඖෂධ තොගය පවා රජයේ රෝහල් වෙත බෙදා හැරීමට නොහැකිව තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා.

නිසි තාක්ෂණික ඇගැයීමක් රහිතව පෞද්ගලික සමාගමකින් ලබා ගත් මෙම අසාර්ථක දත්ත පද්ධතිය පිටුපස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකුගේ සම්බන්ධයක් තිබෙන බව සමහර වාර්තා පළ වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles