අරක්කු සමාගම්වලින් බිලියන 6ක පොල්ලක්!

මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන මෙරට සමාගම් නවයක් රජයට රුපියල් බිලියන 6කට වැඩි මුදලක් ගෙවීම පැහැර හැර තිබෙන බව දුෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානය පවසනවා.

ඒ හිඟ බදු මුදල් හා ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවීම් පැහැර හැරීම මගින්.

ඒ අනුව එක් සමාගමක් රුපියල් බිලියන තුනකට වැඩි මුදලක් රජයට නොගෙවා ඇති බවද එම සංවිධානය සඳහන් කරනවා.

එමෙන් ම තවත් සමාගමක් රුපියල් බිලියනයකට වැඩි මුදලක් ද ගෙවීමට තිබෙන බව ද එම සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ සඳහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles