අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න ඩොලර් මිලියන 700ක්

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට පිළියමක් සලසා ගැනීමටත්, දුප්පත් සහ පීඩාවට පත් වුණ ජනතාවට සහන සැලසීමටත් ලෝක බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 700ක මූල්‍ය පහසුකමක් සලසා තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේ මාර්තු මාසයේ දී ලබා දුන් ඩොලර් බිලියන 2.9 ක විස්තීර්ණ අරමුදල් පහසුකමෙන් පසු ලෝක බැංකුව විසින් මෙරටට ලබා දුන් විශාලතම මූල්‍ය සහනය මෙය වනවා.

මෙම මුදලින් ඩොලර් මිලියන 500ක් ආර්ථිකය යථාවත් කිරීමට සහ අනෙක් ඩොලර් මිලියන 200 දරිද්‍රතාවයෙන් පීඩා විඳින ජනතාව වෙනුවෙන් යොදවන්නටත් ලෝක බැංකුව නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

“ශ්‍රී ලංකාවේ අර්බුදයේ තරම පෙර නොවූ විරූ නමුත් රටේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි පිහිටුවීම සඳහා ගැඹුරු ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා එය ඓතිහාසික අවස්ථාවක් විවර කර ඇති බව” නේපාලය, මාලදිවයින සහ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වන ලෝක බැංකු අධ්‍යක්ෂ Faris H Hadad-zervos වැඩිදුරටත් පවසා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles