මදිරා : ජූලි 1 දා සවස 6.30ට!

“මදිරා” අමු මියුසික් කල්චර් කොන්සට් එක ජූලි 1 හවස 6.30 ට ගිරිඋල්ලේ තියෙනවා. මෑත කාලෙ ඉතාම ජනප්‍රිය වුණ සංජීව් ලෝන්ලියස්ගෙ ගී ඒකෙ ගැයෙනවා. සංජීව් එක්ක සුසංයෝග වෙලා ටිම්රාන් කීර්ති ගී පද ලියලා තියනවා.

මදිරා කොන්සට් එක සම්බන්ධ සියලුම විස්තර මේ අංකවලට කතා කරල අහගන්න පුලුවන්.


0776161066 රොෂා
0765756307 ගිහාන් , උත්පලා

ආරාධනාව
Sanjeew Lonliyes and timran kirthi

(ඔව් බන්, අපි තියරි කඩන් යන්…)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles