මැතිවරණ කොමිසමට නව සභාපතිවරයෙක්!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට නව සභාපතිවර‍යෙක් පත් කර තිබෙනවා.

එලෙස ලෙස පත් කර තිබෙන්නේ හිටපු අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් එල්. රත්නායකවයි.

ඒ අතර මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට සභාපති ලෙස විශ්‍රාමලත් ‍ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු එල්.ටී.බී දෙහිදෙනිය පත්කර තිබෙනවා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක මේ බව දැක්වුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles