බදු ප්‍රශ්නවලට වෙනම උසාවියක්!

බදු අයකිරීමේ නෛතික ප්‍රශ්න විසඳාගැනීම වෙනුවෙන් වෙනම අධිකරණයක් පිහිටුවීම ඇතුළු විශේෂ නිර්දේශ මාලාවක් ඉක්මනින් ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන සැලකිල්ල යොමුව ඇත්තේ ජාතික ආදායම ඉහළ නංවා ගැනීම නිසා බදු මුදල් නිවැරදිව අය කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වන බව ඔහු පවසනවා. බදු මුදල් නොගෙවා ඇති මධ්‍යසාර නිෂ්පාදන සමාගම් වෙත දින 14කදී ඒවා ගෙවන ලෙස නියෝග කර ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කරනවා. රට තුළ දැනට පවතින්නේ ස්වේචඡාවෙන් බදු ගෙවන ක්‍රමයක් බවත් එය වහා වෙනස් කළ යුතු බවත් ඔහු දක්වනවා. මෙවැනි දුෂ්කර ආර්ථික තත්වයක් යටතේ බදු ගෙවූ සියලු දෙනාට ස්තුතිය පළ කළ අමාත්‍යවරයා සියලු දෙනාගේ ම කැපකිරීම අර්බුදය ජයගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය බව සඳහන් කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles