මැයි මාසයේ අපනයන ආදායම ඉහළට!

ගෙවී ගිය මැයි මාසයේ අපනයනවලින් ශ්‍රී ලංකාව ලැබූ ආදායම අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු අන්දමින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය අප්‍රේල්වලට සාපේක්ෂව එය 16.6%ක වර්ධනයක්. එය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 989ක් නමුත් 2022 වසරේ මැයි මාසයට සාපේක්ෂව තවමත් එය 5.59%ක අඩු මට්ටමක පවතින බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසනවා.

මෙරට අපනයනවලින් 12%ක් වන තේ අපනයන ආදායම ගිය වසරට සාපේක්ෂව 24.16 % කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 7%කින්්‍ පමණද කුළුබඩු 26.24%කින් ද වැඩි වී ඇතැයි දැක්වෙනවා. මුහුදු ආහාර අපනයන ආදායම 36.54%කින් ඉහළ ගොස් ඇත්තේ ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 22.8ක ආදායමක් රටට ගෙන එමින්. විසිතුරු මතස්‍ය අපනයන ආදායම 85.04% ක දැවැන්ත වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරනවා.

මේ අතර ආදායම ඍණ තත්වයක් පෙන්නුම් කරන්නේ ඇඟලුම් සහ රෙදි පිළි අපනයන ආදායමයි.පොල් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදනත් පෙන්නුම් කරන්නේ අවවර්ධනයක්. ඉදිකිරීම් සේවාවලත් තත්වය එසේ අඩුවීමක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles