දරුවන්ට සතුන්වත්ත නොමිලේ

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට වසර 87ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ජූලි 3 සිට සතියක් පුරා විශේෂ වැඩසටහන්්‍ ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ වයස 12ට අඩු දරුවන්ට එම සතියක කාලය පුරා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා දෙන බවයි.

සතුන් සහ ඔවුන්ගේ ජීවන පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් සහ විනෝදාත්මක වැඩසටහන් රාශියක් මේ කාලය පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව එහි නි.අධ්‍යක්ෂිකා දිනුෂිකා මානවඩු පවසනවා.

1 COMMENT

  1. සත්ත වත්තේ බලන්න 50% දෙයක්වත් නැහැ…….වැඩිහරියක් කූඩු වසා ඇත, සතුන් නැත, ශෝචනීය තත්වයක්……

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles