පොල්ගෙඩි කෝටි 20ක් රිලවුන් විනාශ කරලා!

පසුගිය වසරේ පොල් ත්‍රිකෝණයේ පමණක් ගෙඩි මිලියන 200ක් එනම් කෝටි 20ක් රිලවුන් විනාශ කර දමා ඇතැයි හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය කළ පරීක්ෂණවලින් හෙළිදරව් වී තිබෙනවා.

ගිය වසරේ වගා හානි ප්‍රමාණයෙන් ද වැඩිම කොටසක් සිදු කර තිබෙන්නේ රිලවුන් විසින්. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම පරීදි හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනය පසුගිය වසරේ දී ගොවි ජන සේවා වසම් 464ක වගා හානි සම්බන්ධව පුළුල් විමර්ශනයක් කළා. එහිදී ද තහවුරු වුණේ මෙරට කෘෂිකර්මාන්තයට වැඩිම හානි කරන්නේ රිලවා බවයි.

කෙසේ වෙතත් රිලවුන් අපනයනය කිරීම සම්බන්ධව පරිසරවේදීන් පැවරූ නඩුවක් විභාගයේ දී වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සහතික වූයේ රිලවුන් රට පැටවීම සිදු නොකරන බවයි.

මැයි මස අපනයන ආදායම සම්බන්ධ වාර්තාවක අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය දක්වා තිබුණේ, පොල් සහ ආශ්‍රිත අපනයන ආදායම සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයකින් පහළ වැටී ඇති බවයි. පොල් ත්‍රිකෝණයේ නොවන පොල් වගාවල රිලා හානි සහ වෙනත් භෝග කෙරෙහි වන රිලා හානි ගණනය කරන්නේ නම් ජාතික ආදායමට රිලවුන්ගෙන් වන හානිය සුළුපටු නොවන බව පෙනී යනු ඇතැයි කෘෂිකර්මා අමාත්‍යංශයේ නිලධාරියෙක් Lankaline වෙත පැවසුවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles