කෝටි ගණන් කැසිනෝ පොලු

කැසිනෝ ව්‍යාපාරවලින් රුපියල් කෝටි 155කට වැඩි දඩ මුදල් ප්‍රමාණයක් දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට අහිමි වී තිබෙනවා.

කැසිනෝ ව්‍යාපාරික කෝටිපතියන් දෙදෙනකු රුපියල් කෝටි 44 ක බදු මුදලක් ද දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවීම පැහැර හැර ඇති බව තවදුරටත් දැක්වෙනවා.

මේ බව සඳහන් වූයේ ජාතික විගණනා කාර්යාලයෙන් නිකුත් කෙරුණු වාර්තාවකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles