පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය:අඟහරුවාදා සිට

පොලී රහිත ශිෂ්‍ය ණය  ලබා දීමට අයදුම්පත් කැඳවීම 4 (අඟහරුවාදා) වන දින ආරම්භ වෙනවා.

මේ  පොලී රහිත ශිෂ්‍ය  ණය ලබා දීමේ  7 වැනි අදියරයි.

අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය වන්නේ අගොස්තු 7 දා බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරනවා.

2019 වසරේ සිට 2021 දක්වා වසර තුනේදී අපොස උසස් පෙළ විභාගය සමත් සිසුන්ට මේ සඳහා අයදුම්කළ හැක.

අයැදුම්පත් ලබා ගැනීමට http://www.studentloans.mohe.gov.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ මාර්ගගතව යොමු කළ හැකියි.

0703555970 සිට 79 දක්වා දුරකථන අංක අමතා වැඩි විස්තර ලබාගත හැකි බව ද සඳහන් වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles