රුපියල ඉහළ යයි!

ගෙවුණු මාස හයට ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියලේ අගය 17.6% කින් ශක්තිමත් වී
තිබෙනවා.

ඇමෙරිකානු ඩොලරයට අමතරව තවත් ප්‍රධාන විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වර්ග ගණනාවකට සාපේක්‍ෂව ද රුපියල ශක්තිමත් වී ඇති බවද මහ බැංකු වාර්තාවල දැක්වෙනවා.

එසේම මේ වසරේ (2023) මුල සිට ඉකුත් ජුනි 28 දින දක්වා කාලයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල යුරෝ මුදලට සාපේක්‍ෂව 14.5% කින් ද, ස්ටර්ලින් පවුමට සාපේක්‍ෂව 11.3 % කින්ද, ජපන් යෙන් මුදලට සාපේක්‍ෂව 27.7% කින් ද, ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලරයට සාපේක්‍ෂව 19.8% කින් සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්‍ෂව 16.5% කින් ද ශක්තිමත් වී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles