2021 ලාබ ගත්ත මිල්කෝ 2022 මිලියන 471 පාඩුයි!

මිල්කෝ සමාගමේ ගිය වසරේ පාඩුව රුපියල් මිලියන 471 බව මුදල් ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යංශය පවසනවා.

මෙය මෑත කාලයේ මිල්කෝ සමාගම වාර්තා කළ වැඩිම අලාභයයි. ඊට ප්‍රධාන හේතුව දේශීය කිරිගොවියන්ගෙන් එකතු කරන කිරි ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් පහත වැටීමයි. ආයතනයේ හැකියාවට සාපේක්ෂව නිෂ්පාදනය කර තිබෙන කිරි පිටි ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩු අගයක පවතින බවද වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles