නැනෝ පෝර සෙල්ලමෙන් කෝටි 5ක් යටිමඩි ගහලා?

නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර ආනයනය කිරීම වෙනුවෙන් රජය විසින් සැපයුම්කරු වෙත ගෙවා තිබූ කෝටි 5කට ආසන්න වැඩිපුර මුදල මේ වන තෙක් ආපසු ගෙවා නැති බව අනාවරණය වී තිබෙන බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසනවා.

මෙම දියර පොහොර ආනයනය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවේ 2021 වසරේ දීයි. මේ පිළිබඳ අදාළ පොහොර සමාගමේ කළමනාකාරිත්වය විසින් විගණනයට සඳහන් කර ඇත්තේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත රටෙහි හදිසි අවශ්‍යතාව හේතුකොට ගෙන නැනෝ නයිට්‍රජන් දියර පොහොර ආනයනය කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් තීරණය කළ බව යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles