විදුලි බිල බැස්සත් බේකරි නිෂ්පාදන මිල අඩු කරන්නෑ!

සමස්ත විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීම 14.2% ක් වුවද පාන් ඇතුළු බේකරි ද්‍රව්‍යවල මිල අඩු කිරීමට එය හේතුවක් නොවන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය (ACBOA) පවසනවා.

සංගමය පවසන්නේ, වැඩි කළ විදුලි ගාස්තුවෙන් 75%ක වත් අඩු කිරීමක් කරන්නේ නම් තම නිෂ්පාදනවල මිල අඩු කිරීම ගැන සලකා බැලිය හැකි බවයි.

විදුලි ගාස්තු වැඩි කළ විට තමන් නිෂ්පාදනවල මිල වැඩි නොකළ බැවින් විදුලි ගාස්තු අඩු වීමේ දී තමන් මිල අඩු කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නැති බව සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. දැනටත් තමන්ට විශාල විදුලි බිලක් ලැබෙන බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles