විදෙස් ණය අර්බුදය: “චීනය විශ්වාසයි” අලි සබ්‍රි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ණය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීම සඳහා එම ණය හිමියන් ඇතුළත් පොදු සාකච්ඡා කණ්ඩායමට චීනය එක් වූයේ නෑ. ඔවුන් නිරීක්ෂණ මට්ටමිනුයි ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ.

එහෙත් විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි පවසන්නේ, චීනයේ සහයෝගය සම්බන්ධයෙන් තමන්ට ඉතා විශ්වාස බවයි.

“අපි චීනයේ සහයෝගීතාව ගැන බොහෝ බලාපොරොත්තු තබනවා. මගේ චීන සංචාරයේ දී විදේශ අමාත්‍යවරයා, මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ එක්සිම් බැංකුවේ සභාපතිවරයා හමු වුණා. ඔවුන් පැවසුවේ පොදු වේදිකාවට නොපැමිණෙන නමුත් ද්විපාර්ශ්විකව අපට සහාය දෙන බව”

මූල්‍ය අර්බුදයට පසු ගිය මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට ණය දුන් රටවල් 17ක් එක්ව නිල කමිටුවක් පිහිටුවා ගත්තා. එහි සම සභාපතිත්වය දරන්නේ ඉන්දියාව සහ ජපානයයි. කෙසේ වෙතත් චීනය මෙයට සහභාගී වූයේ නිරීක්ෂණ මට්ටමින් . ජාත්‍යන්තර විචාරකයන්ට අනුව මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ තත්වය අසීරු කරන්නක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles