බඩඉරිඟු සහන – කුකුළු මස් මිල අඩුවෙයි ද?

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය ලබන මහ කන්නය සඳහා දිස්ත්‍රික්ක 5ක බඩ ඉරිඟු ගොවීන් වෙත සහන රැසක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

හම්බන්තොට, මොනරාගල, අනුරාධපුර, අම්පාර සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවීන්ට ඉදිරි කන්නයේදී ආධාර රැසක් ලබාදීමට තීරණය කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පැවසුවා.

ඒ අනුව බඩඉරිඟු වගා කරන ගොවීන්ට ඉඩම් සැකසීම සඳහා අක්කරයකට රුපියල් 20,000ක ආධාරයක් සහ පොහොර, බීජ නොමිලයේ ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව ආහාර සැකසීමට අවශ්‍ය බඩඉරිඟු නොමැතිකම හේතුවෙන් කිරි, බිත්තර සහ කුකුළු මස් නිෂ්පාදනය මෙම වසර තුළ පහත වැටී තිබෙනවා. සාමාන්‍ය ජනතාවට දරන්නට නොහැකි මිලකට එම ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles