ලොව මෙතෙක් උණුසුම වැඩිම දිනය

ලොව මෙතෙක් උණුසුම වැඩිම දිනය පසුගිය සඳුදා බව ඇමරිකා එක්සත් ජනපද විද්‍යාඥයන් පවසනවා. එය මෙතෙක් පැවති වැඩිම වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය වූ (16.92C) ඉක්මවා 17.01C තෙක් වැඩිව තිබෙනවා.

මෙය 1979 දක්වා දිවෙන දත්ත පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව කියවෙනවා. ලෝකයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 12C සිට 17 අඩුවෙන් උච්චාවචනය වන්නකි. ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානයට අනුව උෂ්ණත්වය වැඩිවීම කෙරෙහි පැසිෆික් සාගරයේ සිදුවන එල්නිනෝ සංසිද්ධිය බලපානු ලබනවා.

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්-ප්‍රධාන වශයෙන් පොසිල ඉන්ධන දහනය නිසා ලෝකයේ උෂ්ණත්වය දිනෙන් දින වැඩිවන බව තවදුරටත් ප්‍රකාශ වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles