කංසා වවන ඩයනා!

මෙරට නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ගංජා වගා කිරීම සඳහා විදෙස් ආයෝජකයන් 11 දෙනෙක් සූදානම්ව සිටින බව සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ පවසනවා.

එය ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඉදිරියට යන බවත් ඈට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් වසරකට ඩොලර් බිලියන 4-5ක ආදායමක් ගෙන එනු ඇති බවත් වැඩි දුරටත් අමාත්‍යවරිය පවසා සිටියා.

කෙසේ වෙතත්, නෙලුම් කුළුණ පරිශ්‍රයට ඩයනා ගමගේ ඩොලර් බිලියන ගණනක ව්‍යාපෘතියක් ගෙනෙන බව සඳහන් කළත්, එහි ඉදිරි කිසිදු පියවරක් ගැන දැන් සඳහනක් ඇත්තේ නැහැ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles