ඉන්දියාවට ඇති ණය ගෙවන්න වසර 12ක සහන කාලයක්!

ශ්‍රී ලංකාව වසර ගණනකට පසුව වැටී තිබෙන ආර්ථික අර්බුදයේ දී ඉන්දියාවට ගෙවීමට ඇති ණය ගෙවීම සඳහා වසර 12ක දක්වා සහන කාලයක් ලබා දීමට ඉන්දියාව තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. ඉන්දීය විදෙස් ණය ඇපකර සංස්ථාවේ (ECGC) සභාපති එම්. සෙන්දිල්නාදන් මේ බව පවසා තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉන්දියාව වෙත ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලයන 1.6ක ණයක් ගෙවිය යුතු වෙනවා. ලෝක බැංකුව සහ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිණිස කැඳවා ඇති ණය හිමියන්ගේ කමිටු සාකච්ඡාවලින් පසු ඉන්දියාවට වසර 3-4 කින් ගෙවිය යුතු ව තිබෙන මුදල ගෙවීම වසර 12ක් දක්වා සහන කාලයක් කිරීමටයි ඔවුන් සැලසුම් කර ඇත්තේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles