සිමෙන්ති මිල අඩු වෙයි

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සිමෙන්ති මිල පහළ දමා තිබෙනවා. දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන සිමෙන්ත් කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 2300 බවට පත් කර තිබෙනවා.

මෙයට පෙර සිමෙන්ති කිලෝ 50ක කොට්ටයක මිල රුපියල් 2600ක් ලෙස පැවතුණා. ඒ අනුව මේ මිල අඩු කිරීම රුපියල් 300ක මිල අඩු කිරීමක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles