අපේක්ෂා රෝහලේ විකිරණ ඇණ හිටී

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ දරුවන්ට විකිරණ ප්‍රතිකාර කරන යන්ත්‍රය සති දෙකක සිට අක්‍රීයව පවතිනවා.

‘ලීනීයර් ඇක්සලරේටර්’ නැමැති මෙම විකිරණ ප්‍රතිකාරක යන්ත්‍රය අක්‍රීය වීම නිසා දරුවන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම අත්හිටුවා ඇති බවද වෛද්‍යවරු පවසනවා.

පිළිකා රෝගයට ගොදුරු වූ දරුවන් 25 කට පමණ දිනකට එම යන්ත්‍රයෙන් ප්‍රතිකාර කරන බව ද වෛද්‍යවරු පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles