තායිලන්ත උක් ව්‍යාපෘතියෙන් රැකියා 28000ක්

තායිලන්තයේ බහුජාතික සමාගමකට වවුනියාවේ උක් වගා කිරීමට හා සීනි කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා‍.

ඒ් අනුව වවුනියාවේ අක්කර 70000ක ඉඩමක උක් වගා කර සීනි කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදිකිරීමට එම සමාගම කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

ඊට සුදුසු ඉඩමක් හඳුනාගැනීමේ කටයුතු වවුනියාවේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් මේ දිනවල සිදු කරනවා.

ඒ් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400 ක් වියදමක් එම සමාගම දැරීමට නියමිතයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා ගන්නා ඉඩම් කොටස් කර වවුනියාවේ ජනතාවට උක් ගස් වැවීමට ලබා දීමට යෝජනා කර තිබෙනවා‍.

ඒසේම එම ඉඩම්වලින් නිෂ්පාදනය වන උක්දඬු තොග සමාගම විසින් මිලට ගන්නා ගිවිසුමක්ද ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

මේ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ තුන් දහසකට පමණ සෘජු රැකියා අවස්ථා ලැබෙන අතර වක්‍ර රැකියා අවස්ථා විසිපන් දහසක් ඇති වන බව ද පැවසෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles