ගඩාෆි ඝාතනය පිටුපස ඩොලරය?

ලිබියාවේ හිටපු ජනාධිපති මුවම්මර් අල් ගඩාෆි ඝාතනයට ලක්වූයේ ඩොලරය වෙනුවට ගෝල්ඩ් ඩිනාර් මුදල් ඒකකය හඳුන්වාදීමට උත්සාහ කළ නිසා බවට උගන්ඩා ජනාධිපති පවසනවා.

ඒ මුදල් ඒකකය රන් මත පදනම් වූ තනි ව්‍යවහාර මුදල් ඒකකයක් බවත් අප්‍රිකානු මහද්වීපයට තුළට එය හඳුන්වාදීමට උත්සාහ කළ බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා.

පසුව බටහිර බලවේගවල මැදිහත්වීමෙන් ලිබියානු යුද්ධය නිර්මාණය කර මුවම්මර් අල් ගඩාෆි ඝාතනයට ලක් කළ බව ද යොවෙරි මුසවේනි පවසනවා.

කෙසේවෙතත් ලිබියානු යුද්ධය නැවැත්වීමේ අරමුණින් අප්‍රිකානු නායකයින් පිරිසක් ලිබියාවට යාමට උත්සාහ කිරීමේ දී නේටෝ සංවිධානය එය වැළැක්වූ බව ද උගන්ඩා ජනාධිපති යොවෙරි මුසවේනි ප්‍රකාශ කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles