රත්තරං ගණන් යයි

කැරට් 22 රත්තරන් පවුමක් රුපියල් 151,000 ක දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ් ඩොලරයේ අගය පසුගිය දින කීපයේදී ඉහළ යෑමත් සමඟයි.

ඩොලරයේ අගය පහළ යෑමත් සමඟ කැරට් 22 ක රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 147,000 ක් දක්වා පහළ බැස තිබියදී රුපියල් 4000කින් පමණ රත්තරං මිල ඉහළ ගිය බවයි හෙට්ටිවීදියේ රන් ව්‍යාපාරිකයෝ පවසන්නේ.

රුපියල් 160,000 ක්ව පැවති කැරට් 24 ක රත්තරන් පවුමක් රුපියල් 164,000 කට ආසන්න වී ඇති බව ද එම ව්‍යාපාරිකයෝ පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest

More articles